Future Learning

future learning

FUTURE LEARNING jsou učební programy zítřka!

FUTURE LEARNING je vzdělávací iniciativa společnosti Flötotto. Proč se jako výrobce školního nábytku zabýváme vzdělávacím obsahem? Je to jednoduché – stejně jako se neustále vyvíjejí vzdělávací koncepce, vyvíjíme také my náš nábytek. Protože náš nábytek aktivně podporuje žáky a učitele při jejich práci.

future learning

Naše platforma FUTURE LEARNING spojuje všechny uživatele: školáky, vzdělávací instituce, architekty, pedagogy, futurology, designéry, experty na ergonomii a politiky. Spolu vyvíjíme budoucnost vzdělávání – Education 4.0.

future learning
future learning

Jak vypadá budoucnost školy?

Vyučování už dlouho není „buď anebo“. Jednotka se obvykle skládá z různých fází, které se střídají. Stoly a židle se podle toho vhodně přeskupují.

Individuální a kooperativní. Dynamické a progresivní. Nabízí prostor pro aktivní účast, dynamickou komunikaci, inspirativní změny scény, ale také pro cílenou koncentraci a zprostředkování. FUTURE LEARNING zlepšuje výsledky tam, kde se setkávají lidé a vědomosti.

8:15 hodin

V „instrukční fázi“ je zapotřebí plná koncentrace pozornosti na učitele, proto jsou stoly i židle otočeny dopředu.

future learning
11:00 hodin

Pro takzvaný „učební workshop“ lze bez velké námahy vytvořit flexibilní skupinová pracoviště.

future learning
14:00 hodin

Stoly jsou rychle odsunuty stranou. To nejdůležitější: přestavba je velmi snadná a tichá. Přitom je nábytek natolik robustní, že zaručeně vydrží každou fázi a každou generaci žáků.

future learning

Co to znamená pro...

...výuku?

Škola zítřka není jen „buď anebo“. Zasedací a výukové místnosti budoucnosti musí umožňovat všechno: rozmanitost, individualitu, spolupráci a různé metody. Zajímavé přitom je, že čím intenzivnější je využívání takových místností, tím větší je podíl samostatného učení a práce. To se týká jednotlivých vyučovacích hodin, ale i celé probírané látky nebo spolupráce mezi předměty. Důležité je, že práce ve volném prostoru nenahrazuje automaticky frontální výuku. Jde o doplnění a změnu – učitel je a zůstává ústřední referenční osobou a průvodcem při učení.

future learning

...žáci?

Pro žákyně a žáky se učení stává individuálnějším a rozmanitějším. Můžete se ponořit do čtení nebo se v klidu na něco zeptat učitelek a učitelů. Na chodbách mezi třídami jsou tržiště. Žákyně a žáci si tam také vyměňují nápady nezávisle na předmětech nebo třídách, pracují samostatně nebo společně na projektech. Malé pódium nabízí většímu počtu tříd prostor pro prezentaci nebo divadelní scénu. Je zde místo i pro prezentace několika tříd.

future learning

… učitelé?

Tento koncept podporuje a vyžaduje nejen kooperativní učení, ale také kolegiální spolupráci. Úspěch učení se mnohonásobně zvyšuje, protože vědomosti jsou systematicky sdíleny. Projekty jsou vzájemně koordinovány a vyučování i zvyšování výkonu se synchronizuje. Tato forma spolupráce zajišťuje vysokou míru srovnatelnosti tříd a tím automaticky zajišťuje kvalitu. Ve volných vyučovacích hodinách na tržištích se role učitelek a učitelů rozšiřuje. Stávají se kouči, kteří individuálně přistupují k dětem, aby rozpoznali jejich silné stránky a aby je úspěšně provázeli na osobních vzdělávacích cestách. Díky tomu konceptu neztrácí výuka svou individualitu – právě naopak. Učitel sám zůstává určující osobností pro práci třídy.

future learning

...místnosti?

Kromě učeben má každý ročník společný prostor tržiště. Ten vytváří progresivní diskuzní a výukové prostředí, které podporuje aktivní účast. Třídy mají četné odkládací plochy, které zajišťují spořádanou práci. Smartboardy a videoprojektory dělají výuku ještě názornější. Protože se stále více výukového materiálu získává digitálně, podporují nové MOVING BOARDS žákyně a žáky při manuálním vkládání výsledků učení na tabuli nebo whiteboard. Ty se jednoduše zavěsí na obvodovou hliníkovou kolejnici – na libovolném místě ve třídě.

future learning