Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Zásady, definice pojmů

1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o zpracování vašich osobních údajů při používání této webové stránky. Toto prohlášení se nevztahuje na další zpracování údajů mimo výše popsané webové stránky, ani se na něj nevztahuje odpovídajícím způsobem. Právním základem tohoto prohlášení o ochraně údajů jsou články 12-14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a dalších příslušných jednotlivých zpracování příslušných zákonů.

3. Pojem „osobní údaje“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR popisuje všechny informace, které vás identifikují jako fyzickou osobu nebo které je činí identifikovatelnými. Patří sem například vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo, vaše datum narození, vaše bankovní údaje, ale také vaše IP adresa v době, kdy používáte tuto webovou stránku.


II. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

1. My – Flötotto Česká republika s.r.o. – jsme jako provozovatelé webové stránky zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.

2. Naše úplné kontaktní údaje jsou:
Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
T: +420 604 244 511
info@floetotto.cz


III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Flötotto Česká republika s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
info@floetotto.cz
T: +420 604 244 511


IV. Typ, rozsah a účel zpracování jednotlivých údajů

1. Informační využití webových stránek
Abyste mohli používat naše webové stránky pouze pro informační účely, není obecně nutné, abyste aktivně poskytovali osobní údaje. V tomto případě spíše shromažďujeme a používáme pouze ty vaše údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, například:

  • datum a čas otevření jedné z našich webových stránek
  • název otevřených stránek a podstránek
  • typ vašeho prohlížeče a jeho verzi
  • nastavení prohlížeče
  • použitý operační systém
  • objem přenesených dat a stav přístupu (soubor nebyl nalezen apod.)
  • použité vyhledávače
  • vaši IP adresu
  • rozdíl v časovém pásmu vzhledem ke greenwichskému času (GMT)
  • webovou stránku, ze které přichází požadavek

Tyto údaje shromažďujeme a používáme během informativní návštěvy proto, abychom vůbec umožnili používání otevřených webových stránek a zajistili jejich bezpečnost a stabilitu. Výše popsaný sběr dat probíhá pomocí souborů protokolu serveru.

2. Formulář se žádostí o kontakt
(1). Dále shromažďujeme a používáme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu v rámci kontaktního formuláře, který dobrovolně používáte na https://www.shop.floetotto.de/Kontakt. Jedná se přitom o nutné, povinné informace označené hvězdičkou, abychom mohli zpracovat váš požadavek. Ke zpracování vašeho požadavku nepotřebujeme žádné další informace o vaší společnosti, vaší adrese, telefonním čísle atd. Tyto údaje mohou ale zpracování zjednodušit a optimalizovat. Samozřejmě od vás také potřebujeme informace v polích „Předmět“ a „Zpráva“, abychom mohli váš požadavek vůbec zaregistrovat.
(2). Údaje, které vzniknou v souvislosti s použitím kontaktního formuláře, smažeme poté, co uložení již není nutné, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchování. Jinak platí oddíl VI.

3. Objednání katalogu
Na naší stránce https://www.floetotto.de/de/service/katalogbestellung/ máte možnost stáhnout si naše katalogy nábytku jako PDF nebo si je nechat poslat poštou. Za tímto účelem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro dodání katalogu. Ty jsou jako povinné údaje označeny hvězdičkou.

4. Konzultace
Na různých místech našeho webu můžete nezávazně požádat o konzultaci na témata „práce s Flötotto, vybavení objektu židlemi, ostatní zařízení objektu a plánování objektu“ (např. na https://www.floetotto.de/de/service/katalogbestellung/). Shromažďujeme přitom požadované povinné údaje, abychom vás mohli osobně kontaktovat a učinit nabídku. Údaje jsou zpracovávány výhradně pro tento účel, a příp. pro zahájení a plnění smlouvy po konzultaci.

5. Online obchod
(1). Chcete-li používat náš online obchod, můžete se u nás zaregistrovat pomocí svého zákaznického účtu. Přitom jsou vyžadovány všechny údaje, které potřebujeme k provedení a zpracování objednávek. To zahrnuje vaše celé jméno nebo celé jméno vaší společnosti, jakož i osobu nebo osoby oprávněné ji zastupovat, vaši e-mailovou adresu, vaši adresu (fakturační adresu a případně jinou doručovací adresu) a vaše telefonní číslo. Musíte také zvolit uživatelské jméno a heslo; oba vám umožňují snadnější přihlášení, aniž byste museli znovu zadávat data. Údaje, které jste zadali, ukládáme za účelem založení zákaznického účtu, který používáme k zaznamenávání, provádění a zpracování vašich objednávek. Vaše údaje uchováváme pro další objednávky (registraci), pokud budete udržovat registraci aktivní. Máte kdykoliv právo na přístup, opravu a vymazání svých registračních údajů.
(2). Zpracováváme vaše osobní údaje zadané při registraci vašeho zákaznického účtu nebo během procesu objednávání přímých objednávek, protože jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. To platí zejména pro zpracování kupních smluv uzavřených s vámi (fakturace, použití a dodání zboží/služeb).
(3). Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je přenos nezbytný pro účely zpracování smlouvy nebo pro účely fakturace nebo pro výběr poplatku, nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas. Může být také nutné, abychom při objednávce předali dodavatelům vaši adresu a údaje o objednávce, pokud vám bude dodávka doručena přímo z továrny. Postoupení údajů je omezeno na informace, které jsou k tomu naprosto nezbytné. Jsme také oprávněni předávat osobní údaje pro inkasní účely.
(4). Pokud provedeme na základě vámi zvolené platební metody (např. na fakturu) plnění předem, jsme oprávněni předat vaše údaje informační kanceláři Creditreform Boniversum GmbH za účelem ověření bonity a požadovat potřebné informace. K tomu používáme pouze vaše celé jméno nebo celé jméno vaší společnosti, vaše datum narození a vaši adresu. Informační kancelář nám na to zprostředkuje informace o bonitě, které o vás existují. Zpráva o bonitě může obsahovat takzvané hodnoty skóre, tj. hodnoty pravděpodobnosti, vypočtené na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod pro posouzení rizika selhání platby. Za tímto účelem budou použity pouze údaje relevantní pro stanovení skóre, nikoli však výhradně údaje o vaší adrese. Vaše zájmy hodné zřetele budou posouzeny v souladu se zákonnými ustanoveními. Veškeré informace o bonitě, které nám předá informační kancelář, použijeme výhradně za účelem rozhodnutí o realizaci kupní smlouvy ve vámi zvolené platební metodě (viz § 4 odst. 5 VOP).
(5). Vyhrazujeme si právo předat data shromážděná přípustným způsobem spolehlivým poskytovatelům služeb pro účely archivace, správy a zálohování. K tomu dochází v rámci řádné správy údajů o objednávce podle čl. 28, 29 GDPR.
(6). Z důvodu požadavků obchodního a daňového práva jsme povinni ukládat vaši adresu a údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let. Po dvou letech však zpracování omezíme, tzn., že vaše údaje budou použity pouze za účelem splnění zákonné povinnosti.

6. Zpravodaj
(1). Vyplněním registračního formuláře na podstránce https://www.floetotto.de/de/kontakt/newsletter/ se můžete přihlásit k odebírání našeho e-mailového zpravodaje. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme povinné údaje, které jste zadali při registraci k odběru příslušného zpravodaje (e-mailová adresa nebo poštovní adresa). Děje se tak výhradně za účelem pravidelného zasílání zpravodaje v rozsahu nezbytném pro tento účel. Informace o našich zpravodajích a způsobu jejich zasílání najdete přímo u registračního formuláře. Po zrušení informačního zpravodaje nebo odvolání vámi uděleného souhlasu budou tyto údaje vymazány, pokud nebude nutné další použití z výše uvedených důvodů (část IV) nebo z jiných důvodů pro zákonné zpracování údajů (např. smlouvy s vámi, jiné souhlasy, zákonné povolení).
(2). Váš osobní souhlas s odesláním příslušného zpravodaje ověřujeme pomocí takzvaného postupu dvojitého přihlášení. Po registraci v online formuláři bude nejprve na vaši zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail se žádostí o potvrzení. Souhlas nabývá účinnosti, pouze když kliknete na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu.
(3). Pro zasílání našeho zpravodaje používáme rapidmail GmbH. Vaše údaje uvedené v bodě 2 budou proto předány společnosti rapidmail GmbH. S tímto poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o zakázce. Tím je zajištěno, že rapidmail GmbH použije vaše údaje pouze k zasílání zpravodaje a pouze v souladu s našimi pokyny. rapidmail GmbH je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zpravodaje, který byl pečlivě vybrán podle požadavků GDPR a BDSG.
(4). Svůj souhlas se zpracováním údajů v souvislosti se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu pro odhlášení v každém zpravodaji nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

7. Cookies, technologie sledování zásilky
(1). Na našich webových stránkách používáme „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nám umožňují ukládat konkrétní informace, které se vás týkají, na vašem PC, když navštěvujete naši webovou stránku. Soubory cookie nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů našich webových stránek a zajistit, aby naše nabídky byly pro vás co nejbezpečnější, nejpohodlnější, orientované na služby a efektivní. Soubory cookie umožňují našim systémům okamžitě zpřístupnit případné výchozí nastavení. Jakmile uživatel vstoupí na platformu, soubor cookie se přenese na pevný disk počítače příslušného uživatele. V souborech cookie, které používáme, se ukládají pouze údaje o vašem používání webových stránek, vysvětlené výše.
(2). Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
a. Relační cookies:
Používáme jednak tzv. „relační cookies“, které se ukládají pouze dočasně po dobu vašeho používání jedné z našich internetových stránek. Ty ukládají takzvané ID relace, pomocí kterých lze přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče ke společné relaci. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Relační cookies se smažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
b. Trvalé cookies
Na druhou stranu používáme „trvalé cookies“ k zaznamenávání informací o počítačích, které opakovaně přistupují na náš web. Doba platnosti trvalých cookies se liší v závislosti na typu cookies. Po uplynutí této doby se automaticky smažou. Cookies můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.
(3). Pokud si nepřejete, aby byly používány soubory cookie prohlížeče, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby ukládání souborů cookie nebylo přijato nebo bylo omezeno na určité stránky, nebo abyste byli informováni, jakmile bude soubor cookie použit. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě budete moci náš web používat pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec.

8. Google Analytics
(1). Je pro nás důležité vytvořit naši webovou stránku co nejoptimálněji, aby byla atraktivní pro naše návštěvníky. K tomu potřebujeme vědět, jak se našim návštěvníkům líbí její jednotlivé části. Za tímto účelem používáme statistiky a funkce Google Analytics, poskytovatele webových analytických služeb Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").
(2). Google Analytics také používá cookies, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na našich webových stránkách byla aktivována anonymizace IP adres, takže vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkrátí.
(3). V našem zastoupení Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k tomu, aby nám jako provozovateli webových stránek poskytoval další služby související s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
(4). Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie pro Google a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a jeho instalací: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(5) Prohlášení o ochraně osobních údajů společností Google najdete na: www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

9. Google Maps
(1). Tato webová stránka používá nabídku Google Maps. To umožňuje, aby se interaktivní mapy zobrazovaly přímo na webových stránkách, a umožňuje vám používat funkci mapy. Když navštívíte webovou stránku, Google obdrží informace, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou popsaná data zpracována. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako profil využití a používá je k inzerci, průzkumu trhu nebo designu svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), za účelem poskytování reklamy podle potřeb a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.
(2) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam dostanete také další informace o vašich příslušných právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a splňuje požadavky EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


V. Právní základ pro zpracování dat

Všeobecné používání webové stránky / webových stránek
Kontaktní formulář, objednávka katalogu, žádost o poradenský rozhovor = čl. 6 odst. 1 f) GDPR
nebo dodatečně při provádění oder opatření před uzavřením smlouvy = čl. 6 odst. 1 b) GDPR
Online obchod = čl. 6 odst. 1 b) GDPR
Zasílání zpravodaje = čl. 6 odst. 1 a) GDPR
Cookies = čl. 6 odst. 1 f) GDPR
Google Analytics při přenosu dat do USA = čl. 6 odst. 1 f) GDPR
EU-US Privacy Shield
Google Maps = čl. 6 odst. 1 f) GDRP
EU-US Privacy Shield
Pokud probíhá zpracování dat dle čl. 6 odst.1 f) GDPR odkazujeme k „oprávněným zájmům“, na příslušné vysvětlivky v odd. IV


VI. Doba uložení vašich údajů

Bez ohledu na dobu uložení nebo vymazání, která vám již byla v konkrétním případě sdělena (viz výše), ukládáme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak toto uložení některý z uvedených právních základů legitimizuje. Poté, co bude dosaženo účelu sledovaného zpracováním údajů nebo tento účel přestane existovat, nebo poté, co přestanou existovat všechny právní základy, budeme vaše údaje ukládat pouze v rozsahu a pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu příslušného zákonného období pro uchovávání (např. obchodní a daňové období pro uchovávání). Jinak vaše údaje smažeme v souladu s čl. 17 GDPR, aniž byste museli předem požadovat jejich smazání.


VII. Přenos údajů našim poskytovatelům služeb

Za účelem zpřístupnění této webové stránky a pro výše uvedené účely mohou být vaše údaje předány poskytovatelům technických služeb, kteří nás podporují (např. poskytovatelé webhostingu, poskytovatelé podpory webových stránek, zajišťování kvality nebo poštovní služby), které jsme samozřejmě pečlivě vybrali a náležitě zmocnili dle čl. 28 odst. 3 GDPR. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni.


VIII. Vaše práva jako subjektu zpracování údajů

1. Informace
V rámci právní úpravy (čl. 15 GDPR) máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, které se vás týkají.

2. Oprava
Můžete nás požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, v rámci zákonného ustanovení (čl. 16 GDPR).

3. Smazání
Můžete nás požádat o smazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné podmínky (čl. 17 GDPR).

4. Omezení zpracování
Můžete požádat o omezení zpracování údajů v rámci zákonných podmínek (čl. 18 GDPR).

5. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek a v souladu s čl. 20 GDPR předáme vaše údaje jiné odpovědné osobě, pokud jste nám je poskytli.

6. Odvolání souhlasů
Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů v souladu s čl.6 odst.1 písm. a) GDPR nebo se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů v souladu s čl.9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by zákonnost tohoto zpracování údajů byla ovlivněna až do doby odvolání.

7. Právo na protest
Máte právo protestovat proti zpracování údajů za podmínek čl. 21 GDPR

8. Právo stěžovat si u orgánům dozoru
Pokud jste toho názoru, že procesy zpracování údajů popsané v tomto prohlášení nebo jiné procesy zpracování údajů porušují GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 GDPR.


Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
+420 604 244 511
info@floetotto.cz